Двустайно жилище 150 лв.

Почистване на двустаен апартамент в София 150 лв.

В цената включваме демонтаж, изнасяне, товарене и извозване на 20 мебели и 400 чувала с отпадъци.

Извозваме на депо враждебна и цените включват съответните такси за депониране.

IMG_0375